17 oktober 2018

40 miljoner satsas i 24 nya RE:Source-projekt

Matfett, gips och biokol – det är några av de områden som ska studeras för att få till en hållbar materialanvändning och bidra till att förebygga avfall. Satsningen görs inom ramen för det strategiska innovations­programmet RE:Source, som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Innovationsprogrammet RE:Source ska till år 2030 bidra till att Sverige blir världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Programmet avslutar snart sin första treårsetapp och planerar nu för nästa. Hittills har drygt 120 projekt finansierats via programmet och Energimyndigheten har nu beslutat vilka ansökningar som beviljas stöd inom det tredje stora utlysningstillfället. Ytterligare 24 projekt har därmed fått klartecken att starta.

– Det är roligt att RE:Source har lyckats så bra med att nå ut till områdets aktörer. I denna utlysning fick vi in 53 ansökningar, i ansökningarna fanns totalt 225 olika organisationer representerade, säger Jenny Köhler, utlysningsansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Den större delen av utlysningen, med 37 miljoner kronor avsatta, riktade sig till innovations- eller demonstrationsprojekt för hållbar materialanvändning. Den mindre delen, där 3 miljoner kronor fanns avsatta, vände sig till idéprojekt med fokus på förebyggande av avfall.

– Den större delen sätter ett tydligt fokus på mogna idéer som kan ta steget mot demonstration och kommersialisering. Vi vill ha tyngdpunkt på projekt som tar fram lösningar som verkligen kan göra skillnad, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source.

Några exempel på beviljade innovationsprojekt är Gipsets väg tillbaka, Återvinning av komplicerade plastavfall och Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall. Och så projektet Internet of Matfett, där det bakom titeln döljer sig en satsning på att verifiera ett nytt system för att samla in hushållens överblivna matfett och frityroljor.

– Intresset och antalet ansökningar visar att det finns ett stort engagemang för våra frågor. Såväl näringsliv som akademi och myndigheter har varit aktiva och kommit in med många bra ansökningar, säger Johan Felix, innovationsledare för RE:Source.

Flera av projekten har redan startat. Några pågår bara ett fåtal månader, andra i flera år. Listan över samtliga beviljade projekt inom programmet finns i RE:Source projektdatabas.

Den 21 november anordnas RE:Source-dagen i Stockholm, då alla som är intresserade av programmets aktiviteter är välkomna. Mer info om dagen finns HÄR.

Mer information:

Evalena Blomqvist, RISE, programchef för RE:Source, telefon 010-516 55 20

Johan Felix, CIT, innovationsledare för RE:Source, telefon 0733-94 09 43

Coralie Chasset, programansvarig handläggare, Energimyndigheten, telefon 016-544 23 96

Jenny Köhler, utlysningsansvarig handläggare, Energimyndigheten, telefon 016-542 06 40

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här