2 oktober 2018

Förlängd ansökningstid

Ansökningstiden för uppdraget Utvärdering av riskbedömningsmetoder för avvägning mellan giftfrihet och resurseffektivitet har förlängts till den 7 oktober. Arbetspaketet ingår i det strategiska projektet Policyanalys som ska ta fram kunskap och erfarenheter för utveckling av policyer i prioriterade frågeställningar. Projektet består av fem arbetspaket. Arbetspaket 4 avser att ta fram kunskap för att utveckla riskbedömningen i avvägningen mellan resurseffektivitet och giftfrihet.

Läs mer och ansök om uppdraget på RE:Source Kompetens.

 

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här