3 september 2018

Praktiskt verktyg för företag som vill jobba mer hållbart

Michiel van Noord, hållbarhetskonsult på Esam AB, ledde projektet Cirkulär affärsutvecklingsstöd. Han är även styrelseledamot för Cradlenet.

Ni har just kommit med er slutrapport. Kan du kort beskriva varför projektet startade?

– Inom Cradlenet upplevde vi att många företag som är intresserade av cirkulär ekonomi hade svårt att gå från ord till handling. Vi kom fram till att det vore fantastiskt om det fanns en verktygslåda som konkret hjälper företag att ställa om mot cirkulära affärsidéer. Med tanke på att det redan fanns mycket forskning och projekt inom ämnet kändes det viktigt att börja med en kartläggning och bedömning av befintliga affärsutvecklingsstöd.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Michiel van Noord.
Michiel van Noord. Foto: Ada Elmgart

– Vårt unika interaktiva processverktyg – en steg-för-stegpresentation av relevanta affärsutvecklingsstöd för företag och företagsrådgivare. I den hittas verktyg för allt från en snabbanalys av cirkulära möjligheter till generering av cirkulära affärsidéer och principer för ekonomisk utvärdering. Detta processverktyg är inte komplett än, men kan kompletteras och uppdateras över tid med nya stöd och insikter.

Vi har sett att många företag har behov av konkreta verktyg och av goda välutarbetade exempel från liknande företag och branscher. Många stöd vi har identifierat är inte så specifika för cirkulär ekonomi, och en del verktyg skulle bli mer användbara eller ge större nytta om de kombinerades.

Hur kan företag dra nytta av det ni kommit fram till?

– Jag råder alla företag att se på vårt processverktyg – de företag som vill minska riskerna från användning av ändliga resurser, de som vill öka värdet för sina kunder och för samhället, och de som vill säkra affären i framtidens cirkulära ekonomi. Verktyget kommer att ge er tips och stöd i resan till resurseffektivare och cirkulära affärsmodeller.

Vilka är de stora utmaningarna framåt när det kommer till Cirkulär affärsutveckling?

– För etablerade företag handlar det om att våga lagom mycket. De behöver tänka om kring hur de skapar värde på ett cirkulärt sätt. Det kräver ett öppet sinne i dialogen med kunder och leverantörer, i att prova nya idéer och i att växla upp det som fungerar. Då kan det behövas fler bra exempel som visar på möjligheterna, samtidigt som det behövs innovationer inom teknik och smarta samarbeten.

För startups ligger utmaningen ofta på annat håll – de har kanske en innovation med stor cirkulär potential i botten, men de behöver möta kunderna och hitta de rätta finansiärerna.

Projektet var en förstudie. Hur kommer ni att arbeta vidare?

– Vi håller just nu på att skapa en uppdaterad version av processverktyget med förbättrad användarvänlighet.

Framöver hoppas vi kunna bygga ut verktyget så att det även inkluderar implementering och uppföljning av nya cirkulära affärsidéer. Tillsammans med företag vill vi prova våra bästa förbättringsförslag för verktygen så att vi kan ge andra ännu bättre råd och stöd.

Läs slutrapporten här och för att komma till processverktyget klickar du här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här