22 augusti 2018

RE:Source möter en spännande höst

Innovationsprogrammet RE:Source är Sveriges största nationella satsning på resurs- och avfallsområdet. Programmet startade 2016 och mer än 120 projekt senare ska RE:Source nu ta nästa steg.
-Det har varit en otroligt lärorik och stimulerande första etapp. Att bidra till att frågeställningar växer fram och diskuteras genom samverkan mellan olika branscher har gett hela innovationsområdet kraft, säger programchef Evalena Blomqvist.

I november i år ska RE:Sources ansökan till etapp 2 ligga klar. Det är då projektägarna Energimyndigheten, Vinnova och Formas tar beslut om nästa steg för programmet. Fram till dess är det mycket som ska förberedas. Resultat ska redovisas, ny innovationsagenda för programmet ska tas fram och tydliga mål för nästa period ska sättas upp. Programmets styrelse arbetar nu tillsammans med experterna i strategiska rådet och programkontoret för att hitta den väg framåt som får störst effekt.
-Det finns många intressanta lärdomar från vår första etapp, som exempelvis vad som är möjligt och rimligt inom ramen för ett innovationsprogram. Det tar vi med oss när vi tillsammans utformar en plan för etapp 2, säger Evalena Blomqvist.

Stor bredd på projekten

Samtidigt pågår just nu runt 70 projekt inom programmet. De handlar om alltifrån textilåtervinning till vilka styrmedel som skulle få effekt inom ett visst område. Fyra utlysningar stänger snart vilket innebär att ytterligare ett antal projekt inom kort kommer att beviljas medel och dra igång.
-Intresset för våra utlysningar har varit stort. Vi får generellt in väldigt många bra ansökningar vilket i sin tur leder till intressanta och viktiga projekt som tar innovationsområdet framåt. Det lovar gott inför vår nästa etapp, säger Johan Felix, innovationsledare för RE:Source.
För att möta behovet av olika typer av kompetens i RE:Sources arbete har programmet startat en kompetenspool. Alla som är intresserade kan lägga upp sin profil och blir då synliga för både RE:Source-projekt och andra som söker kompetens. De strategiska projekten annonserar även ut uppdrag i kompetenspoolen och det är enkelt att söka dem direkt via verktyget.
-Vår förhoppning är att vi ska få in ännu fler kunniga människor i våra projekt samtidigt som kompetenspoolen gör processen mer transparent, säger Evalena Blomqvist.

Resultaten samlas i databas

I takt med att projektportföljen har växt har behovet av en sökbar projektdatabas blivit tydligt. Databasen över alla avslutade projekt är under uppbyggnad och är snart komplett. Där finns möjlighet att exempelvis filtrera fram projekt inom ett visst område, hitta slutrapporter, sammanfattningar och ansvarig projektledare.
-Att ta vara på resultaten när ett projekt är avslutat, det är då det börjar hända något. Därför är det så viktigt att vi samlar våra resultat och gör dem lättillgängliga. För vad är väl ett projektresultat om ingen använder det, säger Evalena Blomqvist.

Vill du följa med i allt som händer inom RE:Source? Missa då inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev om du inte redan gör det!

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här