22 mars 2018

Göteborg får kvartersnära mini­återvinningscentraler

I veckan har fyra ”fixotek” invigts i Göteborg. Det är ett resultat av RE:Source-projektet Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler.

Det är stadsdelarna Majorna, Hammarkullen, Rannebergen och Bergsjön som nu får fyra kvartersnära mötesplatser som kallas fixotek.

Fixoteken ska göra det enkelt att laga saker, låna verktyg, byta saker med andra och göra nytt av gamla kläder eller prylar. Tanken är att det ska vara enkelt att återvinna, återbruka och konsumera hållbart även för den som har långt till återvinningscentralen.

I två stadsdelar – Majorna och Hammarkullen – finns också miniåtervinningscentraler i anslutning till fixoteken.

Satsningen genomförs som ett led i projektet Kvartersnära miniloppsparker och återbrukscentraler. Det drivs av Göteborgs stad i samarbete med allmännyttiga bostadsföretagen Bostadsbolaget och Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers Tekniska Högskola. Projektet har stöd från RE:Source och pågår 2017-2019.

Huvudsyftet att undersöka om hushållens sopor kan minskas genom att underlätta återanvändning och återvinning.

Vill du veta mer?

Läs mer och hitta länkar på Göteborgs stads webbplats.
Artikel i tidningen Kretslopp nr 1 2018 (sidan 12-13).
Lyssna på Radio P4 Göteborgs inslag från invigningen i Majorna
Läs om projektet på Energimyndighetens webbplats.

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här