16 mars 2018

Utlysningar 2018 inom RE:Source – börja planera för din ansökan

RE:Source siktar på att öppna fyra utlysningar 2018, med fokuserade frågeställningar istället för en stor bred utlysning.

Två av utlysningarna är längre och två mer riktade för kortare projekt. Utlysningarna kommer att ha följande inriktningar:

 

Systemlösningar för hållbar användning av plast – steg 1 Initiering.

Utlysningen är den första i en serie av tre, planen är att genomföra en trestegsprocess i likhet med Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.

Utlysningen riktar sig till projekt som avser ta ett helhetsgrepp på utmaningar som rör hållbar användning av plast och i samband med detta utveckla lösningar som eliminerar negativa effekter till följd av plastanvändning, till exempel läckage av plast eller additiver till ekosystemen, låg resurseffektivitet i användningen, och/eller låg återvinningsgrad.

Demonstration av innovationer för hållbar materialhantering.

Detta är en utlysning där RE:Source vill ge utrymme för att testa innovativa lösningar i verklig miljö och under verkliga förhållanden. Utlysningen planeras att omfatta hela RE:Source innovationsområde.

 

Två av utlysningarna gäller kortare riktade projekt:

Verktyg och metoder för bedömning av resurseffektivitet och ekologisk hållbarhet

Utlysningen syftar till att stödja utveckling, utvärdering och/eller implementering av verktyg och metoder som ska möjliggöra en relevant och korrekt bedömning av resurseffektivitet och hållbarhet för produkter, processer och affärserbjudanden.

Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Utlysningen syftar till att stödja utvärdering av möjligheter och förutsättningar för utveckling liksom konsekvenser av styrmedel som syftar till att påverka utformning och tillverkning av produkter för att uppnå ökad resurseffektivitet och hållbarhet över produkters hela livscykler

– Den slutliga inriktningen på utlysningarna kan komma att ändras men vår avsikt är att öppna de riktade utlysningarna i maj och de övriga två i juni 2018. Mer information kommer att finnas på RE:Sources hemsida samt i våra nyhetsbrev under våren, säger Johan Felix, innovationsledare för RE:Source.

 

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här