16 mars 2018

Nya namn tar plats i programstyrelsen

Teknikföretagens Elinor Kruse valdes av stämman 8 mars till ny ordförande i RE:Sources programstyrelse. Samtidigt tar fem nya ledamöter plats i styrelsen.

Elinor Kruse tar över ordförandeklubban efter Christer Forsgren, Stena Metall. Han sitter kvar i styrelsen men nu som ledamot. Vice ordförande är som tidigare Weine Wiqvist, Avfall Sverige. Stämman omvalde också ledamöterna Bengt-Åke Andersson, E.ON och Karl Edsjö, Electrolux.

Men fem nya ledamöter gör sin debut i programstyrelsen:

En av dem är Elisabeth Johansson, Renhållningschef vid Vakin, Umeå vatten och avlopp. Hon har lång erfarenhet från avfall till resurshantering i både nationella och internationella uppdrag.

Ny i styrelsen är också Karin Lindroth som är chef för strategisk samordning vid Kretsloppskontoret Göteborg och tidigare var chef för strategisk utveckling vid Renova i Göteborg under fem år. Dessutom har hon erfarenhet från marknads- och affärsutveckling vid P-bolaget i Göteborg samt Libro-gruppen. I botten ligger en MBA-examen från Handelshögskolan i Göteborg.

Nils Johansson är en tillämpande samhällsvetenskaplig avfallsforskare och lärare på Kungliga Tekniska Högskolan KTH. Han disputerade på industriell miljöteknik vid Linköpings universitet 2016. Han hr forskat kring hur återvinning kan öka kvantitativt genom att fokusera på nya förråd av sekundära resurser, samt varför politiken misslyckas att minska avfallsmängderna. För närvarande är han besökande forskare på ÖKO institutet, Berlin, för att studera och förstå andra länders avfalls- och resurspolitik.

Ann-Charlotte Mellquist är forskare inom applikationsområde Sustainable Business på RISE Viktoria med fokus på cirkulära affärsmodeller. Hon har en MBA i internationell ekonomi från Handelshögskolan Göteborg och MBA i Innovation Enterprise and Circular Economy från Bradford University i England. Tidigare har hon arbetat som ekonom och som konsult och projektledare i IT-branschen. Hon är även styrelseledamot i Cradlenet.

Malin Engler är också ny ledamot i styrelsen. Hon är kvalitetsspecialist på ICA Special i Göteborg vilket innebär att hon stödjer inköpsorganisation inom kvalitet och hållbarhetsfrågor.  Hon har stort engagemang i ICAs hållbarhetsarbete och hur man kan utveckla produkter mot ett mer cirkulärt tänk. Malin Engler finns med i standardiseringskommittéer inom både Svensk Elstandard och SIS som behandlar bland annat ekodesign och kemikalier i produkter.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här