13 mars 2018

Kickoff inom projektet Cirkulera Mera

Den 26 januari kickade det enskilda projektet ”Ett effektivt cirkulationssystem för nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall” (Cirkulera Mera) igång.

Cirkulera Mera är finansierat av Re:Source och syftar till att skapa en långsiktig plattform för att genera kunskap om Supply Chain Managements (SCM) påverkan på cirkulär användning av material.

SCM handlar om att erhålla effektiva material, information och betalningsflöden och bakgrunden till projektet är att SCM fått för litet utrymme inom cirkulär ekonomin.

Detta trots effektiva flöden är en förutsättning för att erhålla ett effektivt cirkulationssystem.  Material kan cirkulera i olika former, allt från en mer eller mindre befintlig produkt till en återvunnen råvara.

Mest hållbara looparna

En viktig del i projektet är att skapa förståelse för vad som är de mest hållbara tillbakalooparna för olika material och hur SCM kan påverka så att dessa loopar blir så effektiva som möjligt. Kunskapen om SCM betydelse för ett effektivt cirkulationssystem ska därefter översättas till faktiska aktiviteter och projekt, inom Re:Source såväl som inom deltagande företag och deras branscher.

Arbetet som sådant kräver därmed ett brett engagemang från samtliga aktörer i försörjningskedjan i olika branscher, vilket också avspeglade sig på kickoffens deltagarlista.

Tre exjobb startas i vår

Under kickoffen, som hölls på Chalmers Industriteknik, diskuterades befintliga och framtida cirkulationssystem för elektronik, blandat avfall och fyllnadsmassor, EU pallar, förpackningar och dispensrar.

Ett antal SCM faktorer av betydelse för att möjliggöra ett effektivt cirkulationssystem identifierades, exempelvis informationsdelning, kontroll och spårbarhet, förtydligande av roller, planering och vikten av att skapa en efterfrågan. Under våren kommer ett omfattande kartläggningsarbete att genomföras och tre exjobb startas upp.

 


 

Fakta om Cirkulera Mera

Projekttid: 25 nov-25 sep

Projektbudget: 750 000 och medfinansiering 181 500, dvs 931 500 totalt.

Projektledare: Chalmers Industriteknik genom Linea Kjellsdotter Ivert

Medverkande parter: Essity, DSV, El-kretsen, Carl F AB, NCC Recycling, Scandi Gruppen, Myrorna, Inrego, Loop Rocks, Chalmers (avdelningen Supply and Operations Management), Linköpings Universitet (avdelningarna Bygglogistik och Industriell produktion), CIT.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här