24 januari 2018

Återbruk av elektronik får en egen dag

Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall, utöver många andra avtryck som den har på miljön.

Det skriver forskare från IVL och Chalmers Industriteknik samt företrädare för elektronikbranschen i en debattartikel i Ny Teknik. De är alla engagerade i RE:Source-projektet Elektronik ska återanvändas och slår nu ett slag för att återbruk av elektronik ska få en egen dag:

”Onsdagen den 24 januari – då julhandeln tömt mångas plånböcker – utropar vi till #CircularElectronicsDay, en dag då vi uppmärksammar nyttan med återbruk och delar med oss av tips och idéer. Vi hoppas att detta kommer att bli en årlig tradition. Såväl privatpersoner som företag och lagstiftare kan påverka till en större resurshushållning av elektroniska produkter.”

Läs hela debattartikeln här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här