16 januari 2018

Pengar att söka i Vinnväxt-programmet

Har du idéer inom hållbar tillväxt som kan göra din region mer internationellt attraktiv?
Nu finns en utlysning som handlar om just detta.

Vinnova har öppnat en Vinnväxt-utlysning som pågår till 3 juli. Syftet med den är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft. Utlysningen har ett starkt fokus på omställning och förnyelse.

Vinnväxt-programmet arbetar framför allt för att identifiera och finansiera forsknings- och innovationsmiljöer baserade på regionala styrkeområden. RE:Source och de andra SIP:arna (strategiska innovationsprogrammen) kan ses som en uppskalning av Vinnväxt till nationell skala. Därför är Vinnova intresserat av att även aktörer inom RE:Sources område uppmärksammar denna utlysning.

En effektiv insatsform

– Vinnväxt är en mycket effektiv insatsform som kan göra stor nytta som en del i realiseringen av SIP:arnas strategier, kommenterar Andréa Råsberg, programansvarig för Vinnväxt på Vinnova.

I utlysningen är ett viktigt kriterium hur de sökande initiativen avser att möjliggöra nationell uppkoppling, bland annat mot SIP:arna.

– Vinnväxtinitiativen utgör i regel starka noder med breda kontaktytor och har ofta en stor förmåga att ”bygga” FoI-projekt, inte minst med små- och medelstora företag, betonar Andréa Råsberg.

”Vinnväxt ger chansen att skapa goda exempel”

Här ser Vinnova en chans för SIP:arna att samarbeta med regionala initiativ med potential att bli ”Vinnväxt-miljöer”.

– För att möta utmaningar inom RE:Sources innovationsområde krävs samverkan mellan branscher. Vinnväxt ger chansen att skapa goda exempel som visar möjligheter och konkurrenskraft som skapas när regionala aktörer gemensamt utvecklar en hållbar resurs- och avfallshantering. Det är otroligt intressant, säger RE:Sources programchef Evalena Blomqvist.

Information om Vinnväxt och den aktuella utlysningen finns på Vinnovas hemsida.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här