8 januari 2018

Många RE:Source-projekt om plast och textil

Under den årliga konferensen Plastics and textiles – recycling and sustainable use in the Nordic region presenterades senaste nytt inom området återvinning av plast och textilier.

Drygt 100 personer från näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och forskningsvärlden deltog i det digra programmet, som innehöll nyheter relaterade till forskning, teknik och lagstiftning.

RE:Source syntes väl på konferensen, bland annat då Johan Felix och Henrik Oxfall ur programledningen presenterade RE:Source och den utlysning som nu är öppen.

Två av dagarna innehöll programpunkten Projektkavalkad då pågående forsknings- och innovationsprojekt presenterade sina resultat. Här var RE:Source-finansierade projekt väl representerade, då cirka hälften av de 17 projekten i kavalkaden har sitt ursprung i RE:Source.

Konferensen arrangerades av Swerea IVF i Göteborg den 24-26 oktober 2017. Mer information finns på denna webbsida.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här