28 december 2017

Kan billigare utsläppsrätter locka till återvinning?

Hur ska man göra det attraktivt att gå över från fossila råvaror till återvunna? Ett nyligen avslutat projekt inom RE:Source har undersökt om priset på utsläppsrätter kan påverka.

Projektet Incitament för återvinning av material har gjort en teoretisk studie av hur det går att styra om processer som använder råvaror som olja, kol och naturgas till återvunnet material, framför allt plast. Lockbetet skulle vara att göra utsläppsrätterna hälften så dyra för dem som använder återvunnet.

– Huvudmålet är att inte använda kol eller olja, men också att inte bara elda upp plasten. Biobaserat eller återvunnet fossilt bränsle är bättre att använda än jungfruligt fossilt, som kol. Vi ville se om man kan göra återvunnet mer attraktivt, säger projektledaren Marianne Gyllenhammar på Stena Recycling International.

Vinster för miljön, men inte tillräckligt ekonomiskt intressant

Resultatet visar att det finns definitiva miljövinster genom att utsläppen av koldioxid minskar, men att det inte är tillräckligt ekonomiskt intressant för företagen.

– Vi tog ändå i och undersökte vad som skulle ske om priset för utsläppsrätter vore tio gånger högre än i dag, men det gav ingen nämnvärd effekt.

Projektet har studerat tre olika typer av verksamheter där återvunna råvaror kan ersätta fossila:

  • Materialåtervinning: Scandinavian Enviro Systems i Åsensbruk, Dalsland, som återvinner fordonsdäck.
  • Energiåtervinning: Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg.
  • Slutanvändning av återvunnet material: En av Bolidens processer för metallframställning på Rönnskärsverken.

– Att bara ändra på utsläppsrätterna kommer inte att driva mot att mer återvunnet material används, men det kan bidra. Många andra parametrar styr, exempelvis hos Boliden där kvaliteten på materialet är viktig, säger Marianne Gyllenhammar.

Och även om både Enviro och Renova skulle gynnas ekonomiskt om återvunnen fossil råvara premieras anses inte detta vara tillräckligt för att genomföra förändringar i verksamheterna.

Effekten av andra styrmedel behöver undersökas

Frågan är komplex, eftersom resultatet beror på hur mycket av omvärldens påverkan man räknar in i ett framtidsscenario.

– Detta behöver undersökas mer, exempelvis om styrmedel som lagstiftning, marknadsåtgärder, skatt eller annat kan påverka till att använda mer återvunnet material. Flera av oss arbetar vidare med den frågan inom projektet Constructivate, som har fokus på plast och betong inom byggsektorn.

Projektet Incitament för återvinning av material har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Industriteknik och Stena Recycling International med stöd av en referensgrupp från Renova, Boliden Mineral, Scandinavian Enviro Systems, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, CIT Industriell Energi samt Inovyn.

Här kan ni läsa en sammanfattning från projektet och den fullständiga slutrapporten.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här