8 december 2017

RE:Source satsar strategiskt under 2018

Flera större strategiska projekt ska startas under 2018 inom RE:Source, det beslöt programstyrelsen vid sitt senaste möte. Och snart börjar programledningen ropa efter intresserade deltagare.

Under hösten har RE:Sources programstyrelse, strategiska råd och programkontor arbetat med verksamhetsplanen för nästa år. Tanken är att starta ett antal större strategiska projekt där vi kraftsamlar tillsammans med innovationsområdets aktörer.

Syftet är att fördjupa, analysera, visa på möjligheter samt tydliggöra utvecklingsbehov för viktiga områden som hållbara cirkulära material, metoder för ökad materialeffektivitet och användning av sekundära material.

Utöver dessa prioriterade områden är planen att starta ett antal aktiviteter kring RE:Sources tre verktyg utbildning, kommersialisering och policyanalys.

Alla är välkomna att bidra

– Vi hoppas på ett stort intresse från er alla som är verksamma inom RE:Sources område att bidra med er kompetens i de olika satsningarna, antingen som expert eller som deltagare i arbetsgrupp eller referensgrupp, säger programchefen Evalena Blomqvist.

– I början av året kommer vi ropa efter ert intresse att delta. Håll utkik!

Detta är de områden som RE:Sources ledning vill satsa på under 2018:
  • Benchmarking och internationellt samarbete
  • Hållbara cirkulära material
  • Ökad användning av sekundära material
  • Kommersialiseringsinsatser för förnyelse av innovationsområdet
  • Modeller och standarder för ökad materialeffektivitet
  • Ökat nyttiggörande av resultat och samverkan som förnyar innovationsområdet
  • Policyanalys i RE:Source
  • Utbildningskoordinering sommarkurser

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här