7 december 2017

Här är filmerna från RE:Source-dagen

”En bra blandning av deltagare och kompetens.” ”Fler mötesplatser som denna!”
Det var ett par kommentarer från de över 70 deltagarna på RE:Source-dagen. Nu kan även ni som inte var med ta del av några av dagens höjdpunkter.

Det var en stor blandning av personer som den 23 november möttes i Stockholm för årets upplaga av RE:Source-dagen, den andra i ordningen. Deltagare från 47 organisationer var samlade för att få lyssna till internationella talare, höra programledningen berätta om den nya utlysningen och bidra till RE:Sources fortsatta utveckling.

Samarbete är vägen för att finna lösningar

Att få nätverka, bli ihopmatchade med liknande företag och idéer samt det stora behovet av nya mötesplatser var önskemål som kom upp under dagen. RE:Sources frågor är stora och komplexa och den allmänna meningen var att det är genom samarbeten och innovativa idéer som lösningarna på minimering och nyttiggörande av avfall står att finna.

Nätverkande och idéutbyte stod i centrum under eftermiddagens tre workshoppar om policy, affärsutveckling och internationell samverkan.

Inspirerande internationella utblickar

Innan dess fick deltagarna ta del av tre mycket intressanta sessioner under förmiddagen:

Dessa tre filmades och finns nu att se på RE:Sources YouTube-kanal eller via länkarna ovan.

Du kan även ta del av presentationen om utlysningen här (i pdf-format).

PRESENTATION UTLYSNING 3

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här