6 december 2017

Projektet Polcirkeln fick internationellt pris

RE:Source-projektet Polcirkeln var en av fyra pristagare när konferensen Ecodesign 2017 i Taiwan utsåg de bästa vetenskapliga artiklarna bland de 152 som presenterades.

– Det är väldigt roligt, ett erkännande av forskargruppen och vårt resultat, säger Anna Karin Jönbrink från Swerea IVF som tog emot priset.

Diplom Best Paper Award - EcoDesign 2017Projektet Polcirkeln, som egentligen heter Policy för cirkulär ekonomi, är ett av de första RE:Source-projekten som blev klara. Där deltog också Karin Wilson från Swerea IVF, Jenny Sahlin och Katja Dvali från Profu samt Åsa Moberg och Lena Youhanan från IVL.

De har analyserat policyåtgärder för att främja cirkulära flöden av avfall, material och produkter. Resultatet blev en slutrapport, men också handfasta tips till företag och policymakare hur de ska arbeta för att nå en cirkulär ekonomi.

”Vi måste bygga system”

– Ska det gå måste man anta ett helhetsperspektiv. Policyer som EU-regler och annan lagstiftning måste harmoniseras. Vår forskning visar att det inte fungerar i dag. Exempelvis är det väldigt stort fokus på avfallshantering, något som ibland motverkar återanvändning av hela produkter och/eller komponenter i cirkulära system, säger Anna Karin Jönbrink.

– Vi behöver forska mycket inom cirkulär ekonomi. Det räcker inte att bygga produkter, vi måste bygga system!

Skrev artikeln när projektet var slut

Anna Karin Jönbrink och hennes kollegor skrev den vetenskapliga artikeln Policy for Circular Economy – prestudy for improved policy development när projektet var klart. Det fanns ingen budget för det arbetet, därför har Swerea finansierat både det och hennes resa till konferensen.

– Hur ska vi, inom exempelvis RE:Source, underlätta för projekt att leverera vetenskapliga artiklar? Om vi vill kunna nå ut med våra resultat internationellt måste vi uppmuntra fler att göra ett vetenskapligt bidrag, reflekterar hon.

Mycket att lära av internationella kolleger

Ecodesign är en av få konferenser som kombinerar teknikutveckling med hållbarhetsfrågor.

– Jag har lärt mig mycket av kolleger från länder som Tyskland, Japan, Kina och Taiwan, inte minst om hur man bygger produkter och system för en cirkulär ekonomi. Ett exempel är elskotrar där man hyr sitt batteri. I stället för att ladda batteriet byter man det – på sex sekunder! Dessutom skapas ett cirkulärt system för batterierna som är både lönsamt och bra ur hållbarhetssynpunkt.

En överraskad vinnare

Anna Karin Jönbrink presenterade artikeln, en av 152, under konferensen. Och till slut var hon en av de fyra som kallades upp på podiet för att få pris, utsedda till segrare av den vetenskapliga kommitté som hade läst allt.

– Det var helt otippat! Hoppas det leder till att policymakare runtom i världen blir bättre på att ta ett helhetsperspektiv och harmonisera lagstiftningen.

 

RE:Source kan av rättighetsskäl inte länka till den vetenskapliga artikeln, men slutrapporten och de båda handfasta sammanfattningarna hittar ni här:

Slutrapport      Sammanfattning riktad till företag      Sammanfattning riktad till policymakare

Länk till konferensen: The 10th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing, 29 november-1 december 2017, Tainan, Taiwan.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här