19 november 2017

Framtiden kräver en annan förbränning

Om samhället ställer om till en cirkulär ekonomi, vad händer då med avfallsförbränningen?

Detta ska undersökas genom en analys av framtidsscenarier inom RE:Source-projektet Utveckling av avfallsförbränningsprocessen för att uppfylla framtidens behov.

Redan nu kan vi se att det sannolikt kommer att krävas ny teknik, nya affärsmodeller och förändrad logistik.

Projektledaren Jesse Fahnestock, RISE Research Institutes of Sweden, har skrivit en artikel om detta i tidningen Avfall och Miljö, nr 5 2017. Läs artikeln här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här