6 november 2017

Språngbrädan ger företag hjälp att växa

Mindre företag som arbetar inom RE:Sources område erbjuds nu att kostnadsfritt vara med i ett tillväxtprogram.

Tillsammans med Connect Region Väst genomför RE:Source under hösten och våren ett projekt för att stärka tillväxten hos små- och medelstora företag inom RE:Sources innovationsområde.

Ett tiotal företag får möjlighet att kostnadsfritt genomgå Connects tillväxtprogram Språngbrädan där de erbjuds stöd och råd av Connects nätverk i sin tillväxtresa. Företagen blir rustade för exempelvis en marknadslansering eller kapitalanskaffning. Dessutom är det en möjlighet att visa upp sig för Connects investerarnätverk.

Företag som är intresserade av att delta i Språngbrädan ska uppfylla dessa kriterier när det gäller verksamhetsområde, geografisk hemvist och mognadsgrad:

Verksamhetsområde

Företaget vara verksamt inom något av RE:Sources tre temaområden:

  • Ett resurseffektivt samhälle där man minskar produktionen av avfall genom att återanvända och eller återvinna hela eller delar av produkter och på lång sikt säkrar ett cirkulärt flöde av varor.
    • Exempel: Företag med lösningar för insamling och återvinning av avfall; företag som jobbar med reparationer, återbruk, omdesign; tjänstelösningar och tekniska lösningar som leder till att mindre avfall genereras.
  • En hållbar materialförsörjning där företagens behov av ständigt nya råvaror bryts och möjligheterna till cirkulär användning av material ökar.
    • Exempel: Företag med lösningar så att andra eller de själva kan ersätta nya primära råvaror.
  • Ett hållbart energisystem där man bland annat återvinner energi ur avfall och därmed minskar beroendet av fossila bränslen.
    • Exempel: Företag med lösningar för att utvinna energi ur avfall; termisk och biologisk behandling av avfall för produktion av värme, biogas, el, kyla och andra energiprodukter.
Geografisk hemvist

Företaget ska höra hemma i Connect Region Västs geografiska verksamhetsområde. Det vill säga Göteborgsregionen, Halland, Sjuhärad/Boråsregionen, Skaraborg, Fyrbodal eller Värmland.

Mognadsgrad

Företaget skall vara i en kommersialiseringsfas och ha en omsättning på max 10 miljoner kronor. Affärsmodellen ska vara skalbar.

Hit kan du anmäla ditt företag

Låter det här helt rätt för ditt företag? Skicka en intresseanmälan med kort beskrivning (max en A4) av företaget och er verksamhet.
Skicka till: christine.bjarkby@connectsverige.se – märk mailet med RE:Source + ert företagsnamn.

Planen är att genomföra Språngbrädan med start efter årsskiftet.
Läs mer om Språngbrädan här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här