27 oktober 2017

Pengar att söka hos Horizon2020

Sista rundan av Horizon 2020:s utlysningar har nu öppnat. Här finns totalt 30 miljarder euro att söka till forskning och utveckling, och en stor del av pengarna ska gå till området där RE:Source arbetar.

Horizon 2020:s samhällsutmaning nummer 5 har rubriken Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror. De övergripande målen är att bygga en koldioxidsnål framtid och skapa en cirkulär ekonomi där ekonomiska vinster förenas med och miljövinster.

RE:Sources område passar i hög grad inom utlysningen Grön ekonomi i linje med de globala målen för hållbar utveckling (Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals). Där är syftet att skapa en mer resurseffektiv och klimatbeständig ekonomi som synkroniseras med den naturliga miljön.

Den som vill veta mer och få stöd för att göra en egen ansökan inom Horizon2020 är välkommen att vara med i en workshop om internationell samverkan under RE:Source-dagen 23 november.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till RE:Source-dagen!

Några av de konkreta områden som kan få stöd:
  • Nya lösningar för hållbar produktion av råvaror
  • Metoder för att avlägsna farliga ämnen och föroreningar från sekundära råvaror
  • Ny teknik för förbättrad återvinning av biprodukter
  • Råvaruproduktion för cirkulär ekonomi: hållbar bearbetning, återanvändning och återvinning
  • Råvarupolitiska stödåtgärder för en cirkulär ekonomi
  • Samordnade sätt att främja och finansiera forskning och innovation för cirkulär ekonomi
Vad är Horizon 2020?

Horizon 2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram som delar ut nästan 80 miljarder euro under åren 2014 till 2020. Det ska driva ekonomisk tillväxt, skapa jobb och säkra Europas globala konkurrenskraft.

Genom att lägga tonvikten på forskning, industriell ledning och hantering av samhällsutmaningar arbetar Horizon 2020 för att Europa ska producera vetenskap i världsklass och underlätta för den offentliga och privata sektorn att samarbeta för att skapa innovation.

Här kan du läsa mer om utlysningen

EU-kommissionens pressmeddelande

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här