12 oktober 2017

Strategidag med sikte på framtiden

– Lyckas vi med det här kommer vi få vara med om ett jädrigt roligt skifte!
Med den meningen inledde programchef Evalena Blomqvist 2017 års strategidag och hänvisade till RE:Sources vision – att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

RE:Sources styrelse, strategiska råd och programledning samlades till strategidag i Göteborg i början av oktober. Syftet var att konkret arbeta fram aktiviteter för det kommande året, men också på längre sikt.

Resultat som ger ståpäls

– Föreställ dig att det är år 2030, tänk dig att vi har nått vår vision. Titta tillbaka: Vad var det som gjorde att vi lyckades?

Det blev genast full fart på samtalet efter Evalena Blomqvists uppmaning. Thomas Fägerman, Swerock, som sitter i strategiska rådet, hade inga problem att identifiera vad RE:Source kommer att ha lyckats med.

– Detta att vi redan på byggarbetsplatserna kunde identifiera material som kunde gå vidare och användas på annat håll, tack vare individuell taggning. Det var så lyckat att jag får ståpäls!

Tidigare utlysning 2018

I november öppnar årets utlysning – men delar av strategidagen hade fokus ännu längre fram. Ambitionen är att 2018 års utlysning ska öppna redan kring sommaren, och då gäller att tidigt påbörja processen med vad den ska vara inriktad på.

Ett annat arbete som nu börjar är att skapa en ny agenda för vad som behöver ske inom RE:Sources verksamhetsområde. Den agenda som skrevs innan RE:Source startade hade rubriken Avfall – en utmaning för hållbar resurs- och materialanvändning. Nu, när dessa frågor har börjat hamna på dagordningen, kanske orden Cirkulär omställning är rätt rubrik.

Ketchupeffekten kan slå till

Frågor som förtäckta deponier, ifrågasättande av konsumtionen och om det borde finnas gränser för vad man får slänga var bara något av det som strategidagens deltagare diskuterade. Att RE:Source har en stor uppgift framför sig är tydlig, men som Evalena pragmatiskt konstaterade:

– Hela livet är som en stor ketchupeffekt – inget händer, inget händer, inget händer; och sedan sitter man där med hela tallriken full med ketchup. Jag hoppas att vi är där nu med våra frågor.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här