29 mars 2017

Vinnarna i RE:Sources innovationstävling korade

Sex glada vinnare med realiserbara idéer eller nästan färdiga produkter. Det är resultatet av RE:Sources första innovationstävling.

Under högtidliga former korades vinnarna i den första innovationstävlingen som RE:Source arrangerat. Utöver ära och berömmelse får de 100 000 kr var för att fortsätta utveckla sina tävlingsidéer.  Syftet med tävlingen var att få in idéer till produkter eller tjänster inom områdena insamlingslösningar och system, emballage och transportskydd samt påverkan på beteenden.

Matavfall blir nya resurser

Två av vinnarna riktar in sig mot olika delar av hushållens matavfall.

The Switch från företaget Matavfallssystem har en nästan färdigutvecklad avfallskvarn för flerfamiljhus som kan separera matavfall i diskhon och automatisk sortera det vidare till en uppsamlingstank eller separat avloppsledning kopplad till reningsverket. Den ska eventuellt användas i en ny stadsdel i Helsingborg.

Miljötratten och företaget Ideando arbetar med att få bort matoljan från våra avloppsrör och samtidigt föra in den i återvinningssystemet – och bland annat bli biodiesel. Lösningen är en specialdesignad tratt, en pet-flaska och ett samarbete med kommunens avfallshantering.

– Det är för resurskrävande för varje kommun att försöka uppfinna hjulet själva när det gäller matolja i avloppet och Miljötratten har potential att kunna användas av de flesta, säger Karin Sundby från Ideando AB.

Fastighetsägare och kommuner spelar stor roll för båda dessa vinnarbidrags praktiska genomförande och därför kommer en del av prispengarna troligen användas för att sprida kunskap till dem.

Mer praktisk sopsortering

En annan vinnare är företaget Green Lizzie som gjort specialanpassade sorteringskärl.

– Vi har intervjuat många privatpersoner om källsortering. Nästan alla menar att det är viktigt, men ändå är nästan två tredjedelar av avfallet felsorterat eller osorterat. Det är tydligt att något inte stämmer mellan ambition och verklighet. Vi tror det till stor del handlar om utrymme och smidighet i sorteringen och där kan vår produkt vara en lösning, säger Olov Mattson från Green Lizzie.

Sorteringskärlen är nästan klara och tack vare prispengarna ska en viss materialprovning göras innan kärlen kan börja säljas, både på nätet och i affärer.

Trio tar hand om räddade matvaror

– Det är svårt för små företag att existera. Den här tävlingen möjliggör för oss att ta några steg till i vårt nya samarbete.

Det säger Corentin de Tregomain från pool.farm som gick samman med Sopköket och Movebybike i en ansökan till tävlingen.

Trion måste arbeta med större matbeställningar för att nå ekonomisk hållbarhet, och ska nu utvecklat en app som gör att de stora beställningarna kan delas upp på flera mottagare. På så sätt kan den som bara vill ha två måltider använda Sopkökets catering utan att behöva ta emot minimibeställningen på tio måltider.

Hjälp att skänka bort kläder

Beteendelabbet och Myrorna är också vinnare. Deras RE:Use-kit visar tydligt vilka kläder man använder – eller inte. Det ska medvetandegöra privatpersoner om hur oanvänd en vanlig garderob faktiskt är och få dem att mer aktivt se över vilka kläder de kan skänka vidare.

Vinstpengarna ska användas till en första version av det aktuella RE:Use-kitet som en testgrupp ska få prova för att se vilken effekt det ger på garderobens innehåll.

Nya svenskar och avfallsinformation

I många av de länder som nya svenskar kommer från finns inställningen att man inte kan lita på myndighetsinformation, om det så bara handlar om avfall. Därför planerar Jan Furom att med hjälp av sina prispengar och i samarbete med Upplands Väsby kommun börjar identifiera nya sätt att nå ut med kommunens avfallsinformation i olika kulturella och geografiska sammanhang – och därigenom förhoppningsvis öka graden av återvinning.

– Att bara översätta informationen till ett annat språk tror jag inte är hur man får våra nya svenskar att förstå hur återvinning och avfallshantering fungerar i Sverige. Det krävs nya och andra sätt för att nå dem och det är vad vi nu med hjälp av dessa pengar kan börja arbeta fram, säger Jan Furom.

Inte sista tävlingen?

– Det har varit ett mycket roligt och givande arbete att ta del av alla genomtänkta och spännande bidrag, säger Carl Arvid Dahlöf från RE:Source och Inno AG, som hållit i tävlingen.

– Att välja ut vinnarna har inte varit lätt men just dessa sex hade det där lilla extra i form av realiserbarhet, enkelhet och konkreta lösningar på faktiska problem.

Detta var första gången som RE:Source använde en tävling för att få fram nya innovationer som kan hjälpa Sverige att bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Men kanske inte den sista?

– Vi hoppas kunna genomföra fler tävlingar eftersom responsen varit positiv. Kanske kan arbetssättet med pitching av idéerna bli ett inslag i andra satsningar eftersom det var särskilt uppskattat av både juryn och de tävlande, avslutar Carl Arvid Dahlöf.

I juryn ingick, förutom Carl Arvid Dahlöf, Coralie Chasset från Energimyndigheten, Ingrid Näsström, Renova, Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, Hans Folkesson från BilRetur ABC AB samt Catarina von Matern, SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign).

Mer om vinnarna och deras idéer:

The Switch

Miljötratten

Green Lizzie – plus en film

RE:Use med Beteendelabbet och Myrorna

Sopköket, Movebybike och pool.farm

Avfallsinformation till nya svenskar

 

svid_logo_rgb_hogerstalld_textEDC_EU_logos

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här