22 mars 2017

Hyberavdrag – ett sätt att få fart på den cirkulära ekonomin

​Ett avdrag för den som hyr, köper begagnat eller reparerar var den stora snackisen när den statliga utredningen om cirkulär ekonomi presenterades. Men Christina Anderzén i RE:Sources programledning tror även att förslagen om tydligare avfallsförebyggande uppdrag för kommunerna blir betydelsefulla.

​Regeringens utredare Ola Alterå överlämnade betänkandet Från värdekedja till värdecykel till miljöminister Karolina Skog.

Utredningsuppdraget var att skapa förutsättningar för människor att hyra, låna, dela, sälja vidare och reparera för att förlänga livslängden för material och produkter och samtidigt minska mängden avfall och uttaget av råvaror.

Nästan allt går till nyinköp

Christina Anderzén, nybliven temaledare för Hållbart energisystem inom RE:Source, var på plats när utredningen presenterades.

— Hyberavdraget, ett skatteavdrag på 50 procent, föreslås för att reducera arbetskostnaden för den som hyr, köper begagnat eller reparerar i stället för att köpa nytt. Det blir nog det mest uppmärksammade förslaget. Det drogs en del intressanta siffror på det området, till exempel från en undersökning som visar att den som har en hundralapp att konsumera för i snitt lägger 98 kronor på att köpa nytt i dag. Bara 1 krona går till att reparera saker och ännu mindre till att hyra, berättar hon.

— Det nämndes också att den här sortens avdrag – utöver minskad resursåtgång och miljöpåverkan – också kan skapa uppemot 10 000 nya jobb, även för grupper som annars har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, säger Christina Anderzén.

Kommunerna ska arbeta mer avfallsförebyggande

Utredningen innehåller flera förslag som syftar till att öka tillgängligheten till bilpooler. Andra förslag vill stärka förtroendet och rättssäkerheten i begagnathandeln och konsumenters rätt att reklamera undermåliga produkter.

Förtydliganden om kommunernas roll och uppdrag är också centrala. I dag har kommunerna ett tydligt ansvar för att ta hand om hushållens avfall. Men när det gäller att förebygga att avfall uppstår och att stimulera återanvändning av produkter är mandatet inte lika tydligt.

— Utredningen föreslår nu att kommunerna och de statliga myndigheterna får ett tydligt uppdrag att arbeta avfallsförebyggande och cirkulärt med olika åtgärder för att öka resurseffektiviteten. De får tydligare befogenheter och det tror jag kan betyda mycket, säger Christina Anderzén.

Utredningen presenteras på Avfall i nytt fokus

I nästa vecka hålls konferensen Avfall i nytt fokus i Malmö, där RE:Source är medarrangör och finansiär. Då berättar utredningens huvudsekreterare Jenny von Bahr mer om arbetet och de överväganden som har gjorts.

Utredningen och dess förslag ska nu ut på remiss – konkreta förslag tros inte bli aktuella förrän under nästa mandatperiod.

Mer information

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här