16 mars 2017

Vilka vinner RE:Sources innovationstävling?

Nu har tolv utvalda bidrag till RE:Sources innovationstävling fått presentera sin idé för juryn. Här nedan kan du se vilka det var. Och snart får du veta vilka av dem som vinner.

Det kom 28 bidrag till RE:Sources innovationstävling om förbättrad återvinning. Tolv av dem pitchade sin idé för juryn i början av mars. Vinnarna, som får 100 000 kronor var för att utveckla sin idé, presenteras den 29 mars under konferensen Avfall i nytt fokus i Malmö.

– Eftersom det var den första innovationstävlingen inom RE:Source visste vi inte hur stort intresset skulle vara. Men vi är nöjda med antalet bidrag, kvalitén på idéerna och spridningen på de utmaningar som adresserats, säger Carl Arvid Dahlöf från RE:Source och Inno AG, som hållit i tävlingen.

Pitchdagen upplevdes som lyckad av både de tävlande och juryn.

– Det gav verkligen en extra dimension att få höra de tävlande presentera sina idéer live. Möjligheten att ställa frågor gav oss mer kött på benen när vi bedömde bidragen.

Här är de tolv bidragen som gått till ”final”

Anpassa avfallsinformationen bättre till nya svenskar – FIA AB
Högre grad av återvinning genom information och utbildning till nyinflyttade svenskar.

Avfallsminimering och återanvändning genom att 3D-printa reservdelar – RISE/SP
Produkter kan få längre livslängd tack vare möjligheten att 3D-printa reservdelar.

Biokatalytisk bioekonomi – Carina Goodbrand AB
Lokalt omhändertagande av avfall som blir till nya resurser genom biokatalys.

Digitala Tippen – Djäkne Startup Studio
Digital plattform för att förmedla ”bortskänkes” och ombesörja transport.

Fastighetsnära insamling av matolja från hushåll i samarbete med Samhall – Ideando AB
Matolja samlas in och återanvänds i stället för att spolas ut i hushållens avlopp.

Green Lizzie – Green Lizzie
Ökad och smidigare sopsortering genom specialanpassade sorteringskärl.

RE:Use kit – Beteendelabbet/Myrorna
Högre grad av återbruk av kläder genom att medvetandegöra vilka plagg i garderoben som inte används.

Sopköket, MoveByBike, pool.farm – Sopköket, MoveByBike, pool.farm
Minskat matsvinn genom koordinering och utkörning av mat lagad på ”räddade råvaror”.

System för återvinningsinformation till konsumenter – Edwards Science & Technology AB
Enklare och mer detaljerad avfallssortering tack vare enhetlig information om sortering, tillgänglig via app.

The Switch – Matavfallsystem AB
System för att avskilja köksavfall via avloppsledningar.

Upcycle 1.0 – Wibergs Data AB
Drönare som komplement till vanlig sophämtning för vissa typer av avfall och otillgängliga platser.

Waste network – Luleå tekniska universitet
Digital plattform för att knyta ihop utbud och efterfrågan; ”avfall” blir till insatsvaror.

 

Carl Arvid Dahlöf och RE:Source tackar juryns medlemmar för deras arbete med innovationstävlingen.

Här kan du läsa mer om innovationstävlingen.

Anmäl dig här till Avfall i nytt fokus

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här