22 februari 2017

Ett nytt fokus på avfall i Malmö

För alla avfallsintresserade är det mycket som händer i Malmö den 29-30 mars. Då hålls konferensen Avfall i nytt fokus, som avslutas med RE:Sources årliga stämma. Här finns chansen att ta del av färska rön från bland annat projekt inom RE:Source.

– Dessa två dagar kommer att ge den avfallsintresserade en gedigen överblick av vad som faktiskt händer inom området just nu, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source.

Avfall i nytt fokus är en arena där områdets aktörer kan mötas, konkretisera idéer, knyta nya kontakter och börja bygga projekt för framtiden. Man kan även träffa RE:Sources programledning som både presenterar programmet och finns i minglet för att lyssna och svara på frågor. RE:Source är sponsor och medarrangör av konferensen.

Två viktiga utredningar på agendan

Den statliga utredningen om cirkulär ekonomi, ledd av Ola Alterå, blir klar i dagarna. Huvudsekreteraren Jenny von Bahr kommer till Malmö och presenterar den.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning om resurseffektiva och giftfria kretslopp. Kring denna samtalar Erik Westin från Naturvårdsverket med Amelie Pedersen, Kemikalieinspektionen, och Sandra Roos, Swerea IVF.

Färska resultat presenteras

– RE:Source har bara funnits i ett år, men det bubblar av idéer som ännu inte har testats. Avfall i nytt fokus är ett bra tillfälle för oss att presentera delar av våra resultat, konstaterar Evalena Blomqvist.

RE:Source anordnar egna resultatdagar kommande år, men i år är det under Avfall i nytt fokus man har bäst chans att få ta del av de färskaste rönen inom resurs- och avfallsområdet.

Flera RE:Source-projekt på progammet
  • Dags att gå från engagemang till verkstad – hur når vi en cirkulär ekonomi? Jenny Sahlin, Profu och Åsa Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • ArcFume – Metallurgisk behandling av flygaska från avfallsförbränning. Maria Swartling, ScanArc.
  • Intelligenta återvinningshubbar för högkvalitativa materialflöden. Ola Claesson, Liselott Lööf Miljö AB.
  • Pyrolys av elektroniskt avfall: återvinning och hantering av toxiska ämnen. Henry Persson, KTH.
Prisutdelning i innovationstävlingen

Sist, men inte minst, kommer vinnarna i RE:Sources innovationstävling att presenteras och få sina priser i form av 100 000 kr per förslag. Detta sker under middagen på kvällen den 29 mars. Totalt inkom 28 bidrag till tävlingen och juryn har haft ett tufft jobb att välja ut de bästa förslagen.

RE:Sources årliga stämma avslutar de två dagarna, där medlemmar har möjlighet att delta och påverka det kommande årets arbete.

Läs mer om Avfall i nytt fokus och anmäl dig här. Extra lågt pris vid anmälan senast 28 februari!

Läs mer om RE:Sources stämma här. 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här