9 februari 2017

Hårt jobb för innovationstävlingens jury

Det kom in 28 bidrag till RE:Sources innovationstävling om förbättrad återvinning. Nu har juryn ett tufft jobb innan vinnarna presenteras i slutet av mars i samband med RE:Sources stämma och konferensen Avfall i nytt fokus i Malmö.

Tävlingen gällde innovationer som kan ge bättre återvinning, särskilt inom områdena insamling, transporter och beteende. De flesta av de 28 bidragen är från företag, men även ett par från universitet/högskola och något enstaka från institut. Snart står det klart vilka förslag (max sju stycken) som vinner.

Vinnarna presenteras 29 och 30 mars

I slutet av mars får både vinnarna och alla andra veta vilka som får 100 000 kr var att använda för fortsatt utveckling av sin tävlingsidé.

Den högtidliga prisutdelningen sker under konferensen Avfall i nytt fokus i Malmö, vid middagen på kvällen den 29 mars. Och dagen efter, under RE:Sources stämma, presenteras vinnarna för de medlemmar som deltar där.

Insamling, transporter och beteende i fokus

Syftet med innovationstävlingen var att få in idéer till produkter eller tjänster inom ett eller flera av dessa tre områden:

  • Insamlingslösningar och system: Hur kan insamlingssystem för återbruk och återvinning effektiviseras så att en större andel produkter/avfall samlas in och används igen, samtidigt som miljöbelastningen till följd av transporter reduceras?
  • Emballage och transportskydd: Hur kan man minska det ekologiska fotavtrycket kopplat till användningen av olika förpackningar och skyddsmaterial i samband med transporter?
  • Påverkan: Hur kan man skapa incitament för ändrat beteende hos organisationer och privatpersoner för ökad insamling av produkter/avfall och därmed ökat återbruk och hållbar hantering av avfall?
En blandad kompott av nytänkande

Många av tävlingsbidragen kombinerar idéer inom olika områden.

– Mitt intryck är dock att de flesta försöker angripa problem inom insamlingslösningar och system, säger projektledaren Carl Arvid Dahlöf från RE:Source och Inno AG.

Nu börjar juryns arbete med att detaljgranska alla bidrag och välja ut dem som ska få presentera sina idéer personligen.

– Bidragen är en blandad kompott vad gäller nytänkande, men förhoppningen är att de som bjuds in att pitcha för juryn i början av mars ska väcka lite extra uppmärksamhet när de presenteras live, säger Carl Arvid Dahlöf.

I juryn ingår, förutom Carl Arvid Dahlöf, Coralie Chasset från Energimyndigheten, Ingrid Näsström, Renova, Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, Hans Folkesson från BilRetur ABC AB samt Catarina von Matern, SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign).

 

svid_logo_rgb_hogerstalld_text EDC_EU_logos

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här