28 november 2016

Se föredragen från RE:Source-dagen

Det var livliga diskussioner när runt 60 personer samlades och pratade idéer under RE:Source-dagen i Stockholm. I fokus stod självklart den just öppnade utlysningen.
Kunde du inte vara med? Här hittar du alla inspelningar från dagen.

RE:Source-dagen den 24 november inleddes med att Johanna Stål, från tidskriften Camino, och Göran Carlsson, Swerea, levererade varsin framtidsspaning.

Coralie Chasset, Energimyndigheten, talade om på vilket sätt RE:Source är en en strategisk satsning för Sverige innan Johan Felix från programledningen berättade om den nya utlysningen.

Alla projekt som beviljas ska göra en hållbarhetsutvärdering, enligt en modell som presenterades av Anna-Karin Jönbrink, Swerea IVF.

Vegetarisk lunch med gott om idéer

Det blev ett bra tryck i idédiskussionerna då deltagarna samlades över den vegetariska lunchen och pratade om områden av särskilt intresse i utlysningen:

  • Produkter, tjänster, affärsmodeller och samarbetsformer för ökad resurseffektivitet
  • Påverkan på beteendemönster för att uppnå mer hållbar konsumtion och produktanvändning
  • Ökad användning av sekundära råvaror
  • Effektivare avgiftning av avfall
  • Effektivare energiutvinning ur avfall
  • Biologiska processer som ger attraktiva råvaror och/eller energiprodukter från avfall
  • Logistik och “supply chain management” för mer hållbar resurs- och avfallshantering
Mer på programmet

Carl Arvid Dahlöf, Inno Group, berättade om innovationstävlingen om återvinning som pågår till 15 januari.

Och sist på dagen kunde deltagarna välja att diskutera utbildning respektive affärsutveckling inom ramen för två pågående RE:Source-projekt.

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här