3 november 2016

RE:Source öppnar strategisk utlysning

Ett paraplyprojekt för industriell symbios har fått klartecken inom RE:Source. Nu behövs de individuella projekt som ska komplettera på ett praktiskt plan. Därför öppnar en strategisk utlysning som stänger redan 6 december.

De individuella projekt som RE:Source nu söker ska vara konkreta och praktiska. De ska handla om hur spill och restmaterial från en verksamhet kan bli en resurs någon annanstans. Även andra flöden än material kan ingå.

Industriell symbios är en väg att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle. Paraplyprojektet ska koppla samman de individuella projekten för att hitta gemensamma beröringspunkter och göra en analys som skapar generella resultat och lärdomar.

– Flera aktörer har hört av sig till RE:Source med idéer, praktiska resultat och erfarenheter kring området industriell symbios, och de har inte tidigare passat i några av våra satsningar.  Tack vare denna utlysning finns det nu en möjlighet även för dem, säger RE:Sources programchef Evalena Blomqvist.

Paraplyprojektet ska skapa en roadmap för industriell symbios, något som saknas i dag.

– Vi vill med denna satsning visa att industriell symbios inte behöver vara så svårt, säger Evalena Blomqvist.

Ansök hos Energimyndigheten

Denna utlysning hanteras av Energimyndigheten, som har mer information och alla ansökningshandlingar på sin webbsida.

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast 1 februari 2017 och ska avslutas senast vid årets slut.

RE:Sources stora utlysning för hela innovationsområdet öppnar inom några veckor.

 

Mer information: Johan Eriksson, Swerea MEFOS, ledare inom RE:Sources tema Material
Telefon: 070-559 19 23
E-post: johan.eriksson@resource-sip.se

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här