31 oktober 2016

RE:Source bjuder in till innovationstävling

Har du en idé om hur återvinningen ska bli bättre? Var med i RE:Sources innovationstävling där vi vill hitta nya lösningar när det gäller insamling, transporter och beteende. De sju bästa förslagen vinner 100 000 kronor var. Skicka ditt bidrag senast 15 januari 2017.

Nästan 9 000 ton elavfall hamnar i de svenska hushållssoporna varje år. I Europa tas bara en tredjedel av elavfallet om hand på rätt sätt. Återvinningen av förpackningar i Sverige varierar; över 90 procent av glaset återvinns, men knappt 75 procent av metallen och mindre än hälften av plasten.

Ofta är vårt beteende boven i dramat, men även transporterna spelar en stor roll för återvinningen.

Därför bjuder RE:Source in till en innovationstävling som ska stimulera idéer om både produkter och tjänster som kan främja reducering, insamling och nyttiggörande av avfall – idéer som dessutom ska vara affärsmässiga och kommersiellt gångbara.

Vad handlar tävlingen om?

Tävlingen är öppen för nyskapande idéer och innovativa lösningar som befinner sig på ett tidigt stadium. De får inte ha testats i någon större omfattning, men måste ha potential att göra stor skillnad på längre sikt.

Tävlingsbidraget ska vara en idé till produkt eller tjänst relaterad till ett eller flera av följande tre områden:

 • Insamlingslösningar och system: Hur kan insamlingssystem för återbruk och återvinning effektiviseras så att en större andel produkter/avfall samlas in och används igen, samtidigt som miljöbelastningen till följd av transporter reduceras?
 • Emballage och transportskydd: Hur kan man minska det ekologiska fotavtrycket kopplat till användningen av olika förpackningar och skyddsmaterial i samband med transporter?
 • Påverkan: Hur kan man skapa incitament för ändrat beteende hos organisationer och privatpersoner för ökad insamling av produkter/avfall och därmed ökat återbruk och hållbar hantering av avfall?

I bedömningen av tävlingsbidragen kommer idéernas relevans, innovationshöjd, potential och genomförbarhet att vara de viktigaste kriterierna.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för forskare och anställda vid universitet, högskola och institut, samt entreprenörer och små- och medelstora företag. Prispengar betalas endast ut till juridisk person.

Vinnarna förväntas lägga minst 40 timmars eget arbete på den vidareutveckling av idén som pris­summan ska användas till. Rapportering av aktiviteter som prispengarna används till samt specifikation av hur aktiviteterna medfinansieras kommer att krävas av vinnarna.

Hur går tävlingen till?

Beskriv idén på max 2 A4-sidor i denna mall. Skicka tävlingsbidraget senast 15 januari med e-post till innovationstavling@resource-sip.se.

En jury med representanter från RE:Source, de finansierande myndigheterna och olika branschorganisationer väljer ut de bästa bidragen som får pitcha sin idé för juryn under februari/mars 2017. Då ska man bland annat beskriva potential och utvecklingsbehov hos idén, samt hur man planerar att använda prispengarna i den fortsatta utvecklingen av idén.

Juryn utser senast i mars 2017 upp till sju vinnande idéer, som får 100 000 kr att använda för fortsatt utveckling av tävlingsidén. Energimyndighetens generella regler för bidrag gäller. För de enheter som bedriver ekonomisk verksamhet kommer bidraget att beviljas som stöd av mindre betydelse (se här för mer information).

Tanken är att bidragen skall kunna söka fortsatt stöd inom kommande utlysningar i RE:Source.

Jury
 • Carl Arvid Dahlöf, inno AG / RE:Source
 • Coralie Chasset, Energimyndigheten
 • Catarina von Matern, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign
 • Ingrid Näsström, Renova
 • Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige
 • Hans Folkesson, BilRetur ABC AB
Tidplan
 • Sista dag för tävlingsbidrag: 15 januari 2017
 • Pitchning för juryn: Februari/mars 2017
 • Vinnarna presenteras: 30 mars 2017
Mer information

Projektledare Carl Arvid Dahlöf, c.dahlof@inno-group.com

 

svid_logo_rgb_hogerstalld_text EDC_EU_logos

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här