28 juni 2016

Framsyn för kommersialisering – ett mål på vägen

Under en heldag i juni genomfördes ett arbetsmöte i Stockholm inom ramen för det enskilda projektet ”Framsyn – strategisk färdplan för kommersialisering inom Re:Source”. Inbjudna deltagare från näringslivet, branschorganisationer och institutssektorn beskrev utmaningarna kopplade till kommersialisering och internationalisering, samt hur RE:Source kan möta dessa och verka för att få störst utväxling på programbudgeten.

Under mötet arbetade också deltagarna fram egna idéer på konkreta projektaktiviteter där de skulle vilja ha en aktiv roll i genomförandet. Mötet var det första av tre som ingår i strategiarbetet inom RE:Source-verktyget för kommersialisering och internationalisering, där man önskar engagera deltagare från alla delar av innovationssystemet.

De två kommande mötena planeras till efter sommaren i augusti eller september och kommer hållas i Göteborg samt ytterligare en ort.

Vill du diskutera kommersialisering och internationalisering, eller är du intresserad av höstens möten? Hör av dig till Carl Arvid Dahlöf på c.dahloef@inno-group.com

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här