21 april 2016

Succé för RE:Sources utlysning

RE:Sources första utlysning blev en succé: 65 ansökningar kom in. Och tack vare att större delen gäller mindre projekt lär det bli många som får klartecken att starta under sommaren.

Det var hårt tryck på RE:Sources utlysningssida från öppnandet 9 februari till stängningen 5 april. Sidan tog snabbt en topplacering på Energimyndighetens webbsajt.

– Det är väldigt roligt att vi har fått så bra respons från områdets aktörer, kommenterar Coralie Chasset, som är ansvarig för RE:Sources utlysning hos Energimyndigheten. 

Många mindre projekt söker stöd

Cirka två tredjedelar av ansökningarna gäller mindre förberedande projekt, det vill säga sådana som söker upp till 500 000 kronor i stöd. Övriga är innovationsprojekt.

– Det är inte förvånande att en majoritet är förprojekt, eftersom RE:Source är en ny satsning. Vid kommande utlysningar blir det troligen fler ansökningar om större innovationsprojekt. Att det är många mindre projekt gör att det budgetmässigt finns utrymme att bevilja ett stort antal ansökningar och på så vis mobilisera ett stort antal aktörer, säger Coralie Chasset.

Stort intresse för materialåtervinning

Det ämnesområde som flest vill arbeta med är materialåtervinning, som har nästan hälften av ansökningarna. Som delad tvåa kommer resurseffektivitet/affärsmodeller och termiska eller biologiska processer inom energiområdet.

En stor del av projektansökningarna gäller restprodukter från avfallsbehandling. Andra vill arbeta med uttjänta fordon, bygg- och rivningsavfall, organiskt avfall och plast.

Stor bredd bland aktörerna

RE:Sources utlysning har engagerat aktörer på bred front, precis enligt innovationsprogrammets intentioner. Och det syns i fördelningen av huvudsökande organisationer:

  • 40 procent är företag, både privata och kommunala
  • 35 procent är institut, både statliga och andra
  • 21 procent är universitet och högskolor
  • 3 procent är branschorganisationer

Nu börjar det omfattande arbetet för programmets oberoende bedömningsgrupp att granska ansökningarna. Under början av juni ska gruppen lämna sina rekommendationer till de finansierande myndigheterna. Beslut om vilka projekt som får klartecken väntas under sommaren.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här