11 mars 2016

Mycket snack och mycket verkstad

Mycket snack och mycket verkstad – så ska RE:Source vara. Startskottet gick i och med den första stämman som hölls 7 mars. Bortåt 60 medlemmar från vitt skilda verksamheter var med för att skapa Sveriges största innovationsprogram inom resurs- och avfallsområdet.

Dagen började med uppmuntrande ord:

– Ni är kärnan, sa programchefen Evalena Blomqvist till stämmans deltagare. Vi ska tillsammans kraftsamla för att verkligen göra en förändring och arbeta långsiktigt. Vi ska bli världsledande!

Nästan alla de 63 medlemsorganisationerna var på plats för att aktivt bidra till det arbete som väntar. Sedan kallelsen  gick ut i februari har flera nya organisationer kommit in i RE:Sources värme, men de får bida sin tid till nästa års stämma för att vara med och styra inriktningen för programmet.

– Jag tror verkligen att de som är medlemmar kommer att utvecklas mer under de kommande tolv åren med RE:Source än de som väljer att inte bli medlemmar. Ni är pulsen i det här och vi är verkligen en bottom up-organisation, fortsatte Evalena.

Sex verktyg ska ge resultat

– Vi vill ha mycket snack och mycket verkstad, beskrev innovationsledaren Johan Felix hur RE:Source ska jobba för att nå sina mål.

Programmets första stämma inleddes med presentationer av hur RE:Source är tänkt att fungera. Temaområden och verktyg presenterades samt de personer som ska arbeta med dessa.

Energimyndigheten var representerad av Coralie Chasset. Hon beskrev den grund som finns för alla de strategiska innovationsprogam – däribland RE:Source – som Energimyndigheten, Vinnova och Formas stöttar.

– Bygg på etablerade styrkeområden och verka för förnyelse. Ni får gärna överträffa våra förväntningar, var en av uppmaningarna medlemmarna fick med sig från henne.

Styrelse och strategiskt råd valdes

Efter den första timmen gick man sedan över till själva stämman, som leddes av Margaret McNamee, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (bilden ovan).

Publ 9 mars 2016
Styrelsen i RE:Source.
Från vänster Elinor Kruse, Weine Wiqvist, Jill Nyqvist,
Mats Williander, Bengt-Åke Andersson, Caisa Samuelsson,
Henrik Kant, Christer Forsgren och Karl Edsjö.
(Sigbritt Karlsson saknas på bilden.)

Till styrelse för RE:Source valdes följande personer:

 • –  Christer Forsgren, Stena Recycling – ordförande
 • –  Weine Wiqvist, Avfall Sverige – vice ordförande
 • –  Bengt-Åke Andersson, E.ON
 • –  Karl Edsjö, Electrolux
 • –  Henrik Kant, Göteborgs stad
 • –  Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde
 • –  Elinor Kruse, Teknikföretagen
 • –  Jill Nyqvist, Gästrike återvinnare
 • –  Caisa Samuelsson, Luleå Tekniska Universitet
 • –  Mats Williander, Viktoria Swedish ICT

 

Dessutom valdes ett strategiskt råd som ska bistå programledningen och styrelsen med bland annat expertkompetens samt granskning av beslutsunderlag och utlysningstexter.

Dessa personer valdes till strategiska rådet:

 • –  Annica Carlsson, Naturvårdsverket
 • –  Hervé Corvellec, Lunds Universitet
 • –  Mats Eklund, Linköpings Universitet
 • –  Göran Finnveden, KTH
 • –  Thomas Fägerman, Peab Industri AB
 • –  Björn Haase, Höganäs Sweden AB
 • –  Anders Kihl, Ragn-Sells AB
 • –  Ingrid Näsström, Renova
 • –  Anders Persson, Sysav Utveckling
 • –  Erik Pettersson, Inrego
 • –  Tobias Richards, Högskolan i Borås
 • –  Johan Sundberg, Profu

 

Protokollet från stämman kommer att publiceras så snart det är signerat.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här