18 januari 2016

RE:Source får extra projektpengar

Regeringen satsar kraftigt på ökad återvinning och resurseffektivitet. Därför har RE:Source fått flera extra miljoner att fördela under 2016. Utlysningen som öppnar i februari har en budget på 40 miljoner kronor.

Strax före jul kom beskedet från regeringen att Vinnova under åren 2016-2019 ska satsa minst 20 miljoner kronor per år för att stärka insatserna inom de befintliga innovationsprogram som arbetar för ökad återvinning och resurseffektivitet genom giftfria och resurseffektiva kretslopp. Detta är pengar som till stora delar kommer att kanaliseras via RE:Source.

– Det är fantastiskt roligt att regeringen nu så tydligt pekar ut att området är viktigt, både ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv för Sveriges utveckling, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source.

Företagen måste möta regeringens satsning

Men satsningen från regeringen ställer också krav på att områdets aktörer har möjligheter att matcha den med egna resurser.

– Det är viktigt att vi får en effektiv dialog mellan alla aktörer så att behov och utmaningar som hindrar utveckling inom området möts med rätt insatser, säger Evalena Blomqvist.

Nu är det är dags att börja fila på goda idéer för att få ta del av de 40 miljonerna.

Pengarna ska användas till projekt inom hela återvinningskedjan. Det kan handla om nya hållbara affärsmodeller för återvinning inom industrin, om ekonomiska styrmedel, samhällsplanering eller infrastruktur för ökad återvinning.

Utlysningen öppnar i februari

Alla aktörer inom resurs- och avfallsområdet kan söka projektpengar, man behöver alltså inte vara medlem i RE:Source.

Den första öppna utlysningen – där RE:Sources programledning preciserar inriktning och villkor – öppnar under februari och stänger i april. Ansökningarna skickas in via Energimyndighetens tjänst E-kanalen, dit länk kommer att finnas under den perioden.

Det går också bra att kontakta programledningen med egna idéer till så kallade enskilda projekt.

Mer detaljer om pengar till projekt finns att läsa på sidan Projektfinansiering.

 

Text: Ragnhild Berglund

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här