13 januari 2016

Inrego ger IT-prylarna längre liv

Det finns många exempel på goda idéer och verksamheter inom RE:Sources område. Ett är Inrego, företaget som förlänger livet på datorer och andra IT-prylar.

– IT-produkter är mycket naturresursintensiva. Om de kan återanvändas blir det en väldigt konkret miljövinst, säger Erik Pettersson, hållbarhetschef på Inrego.

Nyhet om Inrego 13 jan 2016
Erik Pettersson, hållbarhetschef på Inrego.

Tillverkningen av en enda mobiltelefon ger 86 kilo avfall. Den uppgiften som kom i höstas fick mycket uppmärksamhet och pekar på ett område där stora miljövinster kan göras.

Företaget Inregos kärnverksamhet är att se till att datorer, skärmar, surfplattor, servrar och mobiler inte skrotas i förtid. De köper dem från företag och myndigheter, raderar data, testar, uppgraderar och säljer dem vidare.  Tack vare de 260 000 produkter som Inrego tar hand om under ett år slipper atmosfären utsläpp på motsvarande 2 800 ton koldioxid, enligt deras egna beräkningar.

Inrego startade för snart 20 år sedan, har 85 anställda och 230 miljoner kronor i omsättning. Basen är i Täby, men de agerar i hela landet.

Stor efterfrågan på begagnat

Hur är då intresset för begagnade IT-prylar i dessa tider när det ständigt pumpas ut nya modeller?

– Vi har en stor försäljningsmarknad och har aldrig problem med hitta nästa användare. Eftersom vi testar varenda dator utifrån en lång rad faktorer har vi bättre kvalitetsstatistik än de som säljer nya datorer, säger Erik Pettersson.

Nej, Inregos stora problem är i stället att få tag på begagnade produkter.

Affärsmodeller för återanvändning

Inom RE:Source vill Inrego bidra med sin expertis om affärsmodeller för återanvändning – även inom andra områden än IT. Goda exempel behövs på andra håll.

– Vi är särskilt intresserade av att jobba med utmaningen Resurseffektivt samhälle. Återanvändning måste bli lika självklart som nyköp och återvinning. Våra erfarenheter kan vara applicerbara i de flesta branscher där kapitalvaror slängs för tidigt.

Erik Pettersson säger att vi behöver ett nytt konsumtionsmönster, en beteendeförändring. Men också att det krävs samhälleliga förändringar.

– Myndigheter behöver gå före och exempelvis sätta tydliga riktlinjer om att deras gamla utrustning ska gå till återanvändning.

Omvänd logistik behövs

För att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet måste den omvända logistiken, som Erik Pettersson kallar det, bli bättre:

– Vi behöver skapa vägar för när en produkt ska gå från användaren tillbaka till tillverkaren. Den logistiken behöver utvecklas i samhället.

Inrego tar också fram fakta om miljöpåverkan som underlag för inlägg i medier (bland annat som remissinstans till exemplet med mobiltelefonen ovan), gör undersökningar om attityder till återanvändning inom IT och skriver debattartiklar.

– Samhället behöver lägre skatt på arbete och högre skatt på material. Genom RE:Source hoppas vi komma närmare den ambitionen.

 

Text: Ragnhild Berglund

Bilder: Inrego

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här