17 december 2015

Hur ska EU bli en koldioxidsnål ekonomi?

Avfallssektorns roll i en ekonomi med minskade koldioxidutsläpp diskuteras vid en Europakonferens i januari.

Hur ska EU förvandlas till en koldioxidsnål ekonomi? På vilket sätt kan hanteringen av resurser och material bidra? Vilka är skillnaden mellan olika alternativ för resurshantering när det gäller att bidra till ett koldioxidsnålt EU?

För att besvara dessa frågor anordnas den 12 januari 2016 en konferens i Bryssel.

Diskussionen illustreras med hur myndigheterna i Porto och Bryssel arbetar för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Dessutom presenteras rapporten ”Avfallshanteringens potentiella bidrag till en koldioxidsnål ekonomi”. Och i kölvattnet efter klimatmötet i Paris diskuteras möjligheterna för den cirkulära ekonomin att bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Arrangörer är organisationerna ACR+ samt Zero Waste Europe och Zero Waste Frankrike. ACR+ står för Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (Föreningen för städer och regioner för återvinning och hållbar resursförvaltning), som är ett internationellt nätverk med målet att främja smart resursanvändning och avfallshantering.

Konferensen sker på eftermiddagen den 12 januari. Den är gratis, men registrering krävs senast 6 januari. Läs mer på ACR+ webbsida.

 

(Foto: Folkert Gorter, superfamous.com)

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här