4 december 2015

EU satsar på ökad återvinning

EU har antagit en ambitiös handlingsplan för att skapa en cirkulär ekonomi och satsar stort för att nå målen.

Den europeiska kommissionen har antagit Circular Economy Package, en ambitiös handlingsplan för att stimulera EU: s övergång till en cirkulär ekonomi. Syftet är att öka den globala konkurrenskraften, främja en hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Ett av förslagen är en reviderad lagstiftning för avfall.

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi omfattar hela cykeln från produktion och konsumtion till avfallshantering och en marknad för sekundära råvaror. Åtgärderna ska bidra till att skapa en ”stängd loop” genom ökad återvinning och återanvändning och ska ge fördelar för både miljö och ekonomi.

Några konkreta mål som ska nås till år 2030 inom EU:
– 65 procent av allt kommunalt avfall ska materialåtervinnas
– 75 procent av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas
– Maximalt 10 procent av allt avfall ska deponeras

För att nå målen satsar kommissionen över 650 miljoner euro inom Horizon 2020 (EU: s program finansiering av forskning och innovation) och 5,5 miljarder euro från strukturfonderna för avfallshantering, och investeringar i cirkulär ekonomi på nationell nivå.

Läs mer om EU:s plan         Faktablad på svenska

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här