3 november 2015

Tre idérika träffar inom avfallsområdet

Intresset var stort när RE:Source gav sig ut på Sverigeturné.

”Det är för lätt att materialåtervinna.”

”Användningen av sekundära material måste bli styrd av efterfrågan i stället för utbudet.”

”Våga prata om att det finns nackdelar med biogas.”

Det var några av många intressanta repliker som fälldes när RE:Source on Tour lockade 70 personer till träffar i Göteborg, Stockholm och Luleå i slutet av oktober. Syftet med turnén var att ge en djupare förståelse för hur man kan arbeta inom ett innovationsprogram.

Intresset var lika brett som området. Hela spektrumet av aktörer inom resurs- och avfallsområdet var representerat: återvinnings- och energiföretag, järn- och stålindustri, bygg- och anläggningsföretag, branschorganisationer, konsulter och forskare, såväl privata som kommunala aktörer.

Tre utmaningar att arbeta med

Deltagarna fick bland annat välja vilken av de tre utmaningarna inom RE:Source – mindre avfall, hållbar materialförsörjning och minskat fossilberoende – som de helst vill arbeta med. Eller alla. Och flera valde helheten: ”Allt hänger ju ihop.”

Några av de tankar som dök upp i samtalen:

– Normen har blivit att återvinna, men det är bättre att återanvända.

– Inför en ”bonus” på återvinning, typ skrotningspremie, för exempelvis gammal elektronik.

– En avfallsfond skulle tillsammans med miljöavgifter ge resurser att lösa problemen.

– Avgiftningen måste beaktas – vad ska återvinnas, vad ska separeras?

– Förbränning kan vara en form av avgiftning.

– Vi behöver standardisering av tester för material som inte är berg, metall, trä eller jord.

– Det är viktigt med systemstudier för att kunna ge återkoppling till politiker.

Babyn RE:Source växer snabbt

– Vi befinner oss fortfarande på BB, sade programchefen Evalena Blomqvist (som syns till höger på bilden ovan) och beskrev tankarna bakom RE:Source.

Men det är en snabbt växande innovationsbaby. Under hösten arbetar interimsstyrelsen och en arbetsgrupp med att bygga upp de interna arbetsformerna, i februari 2016 kommer de första projektutlysningarna och under mars månad hålls stämma.

Medlemmar påverkar mer

Ett syfte med turnén var också att ge fler aktörer chans att bli medlemmar i RE:Source. Som medlem har man större möjlighet att påverka arbetet inom innovationsprogrammet. Man bidrar med arbetstid, inte med någon avgift.

Den som är intresserad av att veta mer om medlemskap kan meddela det via länken nedan.

VILL DU VARA MED?

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här