20 oktober 2015

Andra utlysningar: VINNOVA

Ökad rörlighet mellan forskningsaktörer, företag eller offentlig verksamhet.

VINNOVA öppnar för möjlighet att söka bidrag till projekt för rörlighet av personer mellan forskningsaktörer och företag eller offentlig verksamhet. Utlysningen syftar till öka rörligheten mellan dessa aktörer för ökad samverkan och innovation. Bidrag kan ges för vistelser hos andra aktörer i upp till 3 månader, under en period av 18 månader. Bidraget avser lön och resekostnader.

Läs mer om utlysningen här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här