13 oktober 2015

Andra utlysningar: Energimyndigheten

Affärsutveckling och kommersialisering på internationella marknader.

Energimyndigheten har avsatt 5 Mkr för marknadsundersökande genomförbarhetsstudier för utvecklingsprojekt på internationella marknader. Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här