1 oktober 2015

RE:Source On Tour

Nu drar RE:Source ut på turné. 

Den 27, 28 och 29 oktober bjuder RE:Source in till seminarier i Göteborg, Stockholm och Luleå. Syftet är att ge er som potentiella medverkande en djupare förståelse för hur ett innovationsprogram kan bidra till att möta era utmaningar inom resurs- och avfallsområdet.

Vi vill med seminarierna öka kännedomen om RE:Source samt skapa kontakter – både mellan olika aktörer och mellan aktörer och programmet. Vi önskar även få diskutera vilka utmaningar kring resurseffektivitet som du och din organisation ser.

Sprid gärna denna information till kollegor eller andra aktörer som du tror kan vara intresserade av att veta mer om RE:Source. Deltagandet är dock begränsat till en person per organisation.

Antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt!
Seminarierna är kostnadsfria, lunch ingår.

Varmt välkommen till RE:Source on Tour!
Evalena Blomqvist och Johan Felix, programledning

Följ länkarna nedan för mer information om respektive seminarium under turnén:

GÖTEBORG 27/10    STOCKHOLm 28/10   LULEå 29/10

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här