30 september 2015

RE:Source är i startsfasen

Sverige skall bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall! 

Just nu pågår det roliga och gedigna arbetet med att ta fram organisationsstruktur, samverkansmodeller och planer för RE:Source 2016-2018. Målet är att allt ska vara klart så att RE:Source kan arrangera sin första stämma i mars 2016.

Arbetsgruppen lägger stora insatser under hösten på att ta fram en verksamhetsplan med konkreta aktiviteter som kan starta i början av 2016. Arbetet fokuserar också på att skapa aktiviteter där behov och kunskap från alla intresserade aktörer kan kanaliseras genom RE:Source. Detta är starten på en långsiktig satsning som ska bidra till att Sverige blir världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall!

Nu öppnar vi upp Re:Sources hemsida – en digital mötesplats för aktörer inom svensk industri, avfallshantering och forskning. Passa på att anmäla er till vår utskickslista för att ta del av nyheter, event och annat.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor eller vill delta i RE:Sources arbete!

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här