Testcheckar – för kortare väg till marknaden

Syftet med projektet är att entreprenörer och små och medelstora företag som verkar inom RE:Sources innovationsområde ska få möjlighet att genomföra avgörande tester som underlättar marknadsintroduktion för produkter eller tjänster. Inom det programstödjande projektet ”Kommersialisering och affärsutveckling i RE:Source” har ett erbjudande om att söka testcheckar om max 75 000 kr annonserats öppet. Energimyndigheten bedömer att det viktigt att små och medelstora företag ges tillgång till testmiljöer och expertkompetens för fortsatt utveckling av sina produkter och tjänster.

Projektledare
Evalena Blomqvist
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2018-12-17 till 2019-12-31
Status
Avslutat

Bilagor

Slutrapport:
Testcheckar

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här