Strategiskt Verktyg för Cirkulär Omställning

Projektet syftar till att öka kunskapen hos aktörer om var insatser behövs för att förändra värdekedjor mot att bli mer cirkulära. Detta görs genom att utveckla ett användarvänligt verktyg för att identifiera barriärer mot och drivkrafter för att förändra en värdekedja mot att bli mer cirkulär. Projektet kommer även att ta fram en kurs om verktyget som kommer att testas på pågående och avslutade projekt inom RE:Source.

Projektledare
Joan Torres
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2017-10-18 till 2019-06-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här