Seminarieserie: Sverige minskar förpackningsavfallet

Projektet ska genomföra en seminarieserie för att uppmärksamma förpackningsavfallets problematik, identifiera behov av forskning, utbildning och innovation samt skapa möjlighet för problemägare, entreprenörer, forskare med flera att tillsammans ta sig an frågor inom området. Seminarieserien skall också öka synligheten för RE:Source.

Projektledare
Robin Kalmendal
Organisation
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid
2016-10-01 till 2016-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här