Samverkan och ökat nyttiggörande av resultat som förnyar innovationsområdet

Projektets syftar till att sprida framtagen kunskap och resultat till utvalda målgrupper och därigenom öka nyttan av resultaten och bidra till att goda exempel tas vidare och inspirerar till förnyelse. Projektet fokuserar också på att etablera och skapa dialog med mellan avfalls- och återvinningsbranschen och tillverkningsindustrin.

Projektledare
Karolina Vikingsson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2018-03-15 till 2019-12-31
Status
Avslutat

Bilagor

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här