RE:think – Rethink and improve product design and service cost for circular economy business models

Product-as-a-service (PaaS) tros vara en förutsättning för svensk industri att adressera resursutmaningen i kombination med förbättrad ekonomisk prestanda. Att i praktiken utnyttja den fulla potentialen av PaaS inom industrin är dock utmanande på grund av hög komplexitet. Målet med detta projekt är att skapa praktiska modeller med en teknisk mognadsgrad (TRL) på nivå sex som svenska originaltillverkare kan använda för att anpassa produktdesign och tjänsteverksamhet för PaaS-erbjudanden: en referensmodell för produktutveckling som syftar till att öka effektiviteten och en matematisk modell som minimerar servicekostnader. Livscykelperspektivet antas för att styra modellutvecklingen mot miljömässig hållbarhet. Effekterna är minskad ledtid för att utveckla resurseffektiva PaaS-erbjudanden med förbättrad ekonomisk prestanda. Toyota Material Handling och QleanAir tillhandahåller case och deltar i ett nära samarbete med forskare vid Linköpings universitet för att samskapa kunskap.

Affärsmodeller

Projektledare
Tomohiko Sakao
Organisation
Linköpings Universitet
Projekttid
2022-08-15 till 2025-08-14
Status
Pågående
Bild för artikel RE:think – Rethink and improve product design and service cost for circular economy business models

Kontakt

Bild för artikel Tomohiko Sakao

Tomohiko Sakao

projektledare, Linköpings Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här