Resurseffektiva noobade 3D-förformar med integrerade återvunna kolfibermattor

Återvunna kolfiber är korta och har lägre prestanda än jungfrulig. För att bibehålla prestanda, kan kontinuerlig jungfrulig fiber kombineras med återvunna. En nackdel med materialkombinationen är att dess tillverkning idag kräver en hög andel manuellt arbete. Noobingtekniken från Fureho AB, där fibrer läggs maskinellt i tre riktningar, kan bidra med en lösning på hybridiseringsproblematiken då tekniken har demonstrerat möjligheten att kombinera olika fibermaterial och förbereda för inlägg av olika slag. I detta genomförandeprojekt undersöks möjligheten att utveckla noobingtekniken mot kombinationen jungfrulig/återvunnen. På sikt förväntas projektet utgöra en grund för att identifiera den teknikutveckling och de forskningsfrågor som behöver besvaras för att robust generera förformar av jungfrulig/återvunnen fiber. Detta kan leda till att etablera en gångbar väg att återta återvunna fibrer i nya strukturella komponenter och därmed generera en mer cirkulär användning av kompositer.

Återvinning

Projektledare
Jesper Eman
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2022-09-01 till 2023-04-27
Status
Avslutat
Bild för artikel Resurseffektiva noobade 3D-förformar med integrerade återvunna kolfibermattor

Slutrapport

Integrering av återvunnen kolfiber

En förform har tillverkats baserat på en design som tagits fram i projektet.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Jesper Eman

projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här