Resurseffektiv användning av fiberförstärkta polymerer

Projektets övergripande mål är att bygga ny kunskap och utveckla metoder som möjliggör resurseffektiv användning av glas- och kolfiberarmerade polymerer under hela dess livscykel. Detta innebär både återanvändning genom effektiva reparationsprocesser, återanvändning i nya applikationer samt skonsam materialåtervinning via pyrolys. Projektet har potential att bidra till en hållbar materialanvändning när det gäller fiberförstärkta plaster, eftersom metoden förväntas leda till att fibrerna kan återvinnas i flera livscykler som högvärdigt armeringsmaterial samtidigt som plasten kan återvinnas till nya kemikalier och polymerer.

Plast

Projektledare
Ann-Christine Johansson
Organisation
RISE Energy Technology Center AB
Projekttid
2018-07-01 till 2020-10-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Resurseffektiv användning av fiberförstärkta polymerer

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här