Resursanvändning, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar

Genom att förklara hur resursanvändning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hör ihop förväntas projektet bidra till att mer informerade beslut med mer kompletta systemperspektiv tas av alla som tar del av materialet. Genom att förklara kopplingen mellan resursanvändning och klimatförändringar förväntas projektet också bidra till att resursfrågor lyfts upp och prioriteras på samma nivå som klimatfrågor görs idag.

Projektledare
Karl Edsjö
Organisation
Cirkelar
Projekttid
2023-10-01 till 2023-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Resursanvändning, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar

Slutrapport

En modell för att utforska samband

En modell för att utforska samband

Så hänger resursutvinning, klimat och biologisk mångfald ihop.

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Vill du få information om arbetet och resultat från projektet? Anmäl dig via knappen nedan.

Kontakt

Karl Edsjö

projektledare, Cirkelar

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här