Optimal hantering av konstgräsmattor

Projektet syftar till att minska konstgräsmattornas utsläpp av mikroplaster samt mängden plast som går till deponi när mattorna skrotas. Detta görs genom att dagens system för hantering av konstgräsmattor utvärderas samt att projektet studerar hur man utifrån ett systemperspektiv kan ställa krav på materialleverantörer så att de ska hitta nya vägar för att omhänderta materialet. Projektet har ett nyhetsvärde eftersom konstgräsplaner inte materialåtervinns trots att de har identifierats som en stor källa till mikroplaster och potentialen för plaståtervinning bedöms vara stor eftersom det finns många konstgräsmattor.

Plast

Projektledare
Pernilla Holgersson
Organisation
Hifab AB
Projekttid
2019-03-01 till 2019-09-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här