Operativ nationell exportfunktion

Projektet syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för att söka finansiering av en nationell och operativ funktion som ska ha i uppdrag att utveckla svensk export från avfalls- och återvinningssektorn. I dag finns ingen aktör som tar, eller kan förväntas ta, rollen att från tidiga faser av internationella kontakter och förfrågningar driva samordning och utveckling av affärsmöjligheter.

Projektledare
Jessica Magnusson
Organisation
Borås Waste Recovery AB
Projekttid
2017-02-01 till 2018-05-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här