Nulägesanalys och nyckeltal för innovationsområdet

En nulägesanalys av RE:Sources innovationsområde har genomförts. Nyckeltal har identifierats och framtagits för att beskriva Sveriges prestanda inom åtta olika områden och för att kunna följa utvecklingen i Sverige över tid och i förhållande till programmets vision och effektmål samt utvecklingen i andra länder.

Projektledare
Johan Felix
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2016-04-01 till 2016-11-30
Status
Avslutat

Bilagor

Slutrapport:
Nulägesanalys 2016

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här